Stav SDP Varaždin o problemu Varaždinskog otpada

Press 10. ožujka 2012

Savjet za razvoj, komunalni sustav, urbanizam i ekologiju GO SDP Varaždin upozorava javnost na problem varaždinskog otpada

U IME ZDRAVOG RAZUMA 

Ovih dana svjedoci smo neviđenoj medijskoj kampanji kojoj je izložena ukupna varaždinska javnost. Cilj kampanje je očito da nepotpunim i nejasnim informacijama vezanim uz zbrinjavanje varaždinskog otpada, uvjeri građane i gradsku upravu kako je jedino moguće rješenje tog problema obrada otpada u novoizgrađenom MBO postrojenju T7 Grupe. Vrši se pritisak nemalih razmjera ne samo napisima iz određenog tjednika, nego i iz drugih tiskovina u vidu plaćenih medijskih istupa, pa čak su u tu svrhu podignute sudske tužbe. Uporno se ponavljaju poluistine, neistine, pa i notorne laži, stoga osjećamo potrebu pojasniti građanima neke okolnosti vezane za ovaj slučaj i time im omogućiti da objektivnije sagledaju taj za građane našeg grada, komunalni, ekološki i financijski, dakle egzistencijalni problem od izuzetnog značaja.

A) Tvrdnja da je u Republici Hrvatskoj zabranjeno zbrinjavanje neobrađenog komunalnog otpada na uređena sanitarna odlagališta potpuno je netočna. Takvo zbrinjavanje komunalnog otpada nije niti jednim zakonskim aktom  zabranjeno. Prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada NN 117/07 i 111/11, odlaganje će biti ograničeno tek od  31.12.2016. god., odnosno bit će zabranjeno isključivo za otpad s udjelom biorazgradive komponente veće od 35%. S obzirom na dugotrajno skladištenje baliranog otpada u Brezju, velik dio tog otpada već zadovoljava spomenuti  kriterij.

B) Natpisima se neosnovano pobuđuje grižnja savjesti naših  građana zbog ″zakopavanja″ našeg otpada u tuđem dvorištu, pa ćemo reći dodatno par riječi o tome. Zbrinjavanje otpada na sanitarno odlagalište komunalnog otpada potpuno je legalna i uobičajena, a s obzirom na iskazani interes vlasnicima odlagališta ekonomski opravdana mogućnost.   No ipak, ekološki je prihvatljiviji neki od načina koji iskorištava vrijednost otpada, stoga mi predlažemo da se i naš otpad samo privremeno deponira do iznalaženja prihvatljivijeg rješenja, po mogućnosti na području naše županije. Takvih primjera obrade deponiranog otpada imamo, pa i u našem susjedstvu. Dakle postoji i praksa koja to potvrđuje, pa savjetujemo gradskoj upravi da koristi to kao argument u pregovorima oko uvjeta deponiranja. ″Kamenčić u cipeli″ ekipi iz T7 Grupe je cijena od cca 480 kn/t koja zajedno s transportom iznosi upola manje od ugovorene cijene. Toliko o tome.

C) Na privremenom deponiju baliranog otpada u Brezju nalazi se 100 000 tona baliranog otpada koji se sakupio skladištenjem od 1. 4. 2005. god. Od te mase 60 000 tona predstavlja komunalni otpad iz domaćinstava s područja Grada Varaždina. Narednih 24 000 tona je otpad iz poslovnih prostora, a preostalih 16 000 tona je otpad dovezen iz četiri susjedne općine.

D) Iznos troškova MBO-a od 137 eur/t, zajedno s pdv-om preračunato iznosi 1.284,00 kn po toni otpada. Iz gore navedene količine i ugovorene cijene spornim ugovorom lako se može izračunati da će samo zbrinjavanje do sada baliranog otpada u MBO-u građane Varaždina stajati cca 77 miliona kn. Izračuni koji su prezentirani u medijima, a koji govore o povećanju troškova koji će za  tročlanu obitelj iznositi 51,97% nisu cjeloviti. Nije navedeno da se iznos od 99,60 kn mjesečno za tročlanu obitelj odnosi samo na zbrinjavanje i odvoz novonastalog otpada. Taj se isti izračun na drugom mjestu, u istom članku koristi kao prijedlog T7 Grupe i uspoređuje s tablicom za koju autor kaže da ju predlaže Grad za zbrinjavanje novonastalog i postojećih bala u Brezju. Takav način obmanjivanja prevršio je svaku mjeru. Nejasno je također zbog čega T7 Grupa daje ″popust″ na odvoz i skupljanje otpada kad taj dio posla radi Varkom. Prema tim izračunima sakupljanje, odvoz baliranje i privremeno skladištenje otpada, tročlanu obitelj stoji 65,54 kn mjesečno. Uz aktualnu cijenu sakupljanja i odvoza, uključujući i MBO zbrinjavanje postojećeg i novonastalog otpada iz domaćinstava, bez baliranja, iznos se penje na 156,65 kn, dakle povećanje iznosi 2,39 puta. Izračun vrijedi ukoliko se postojeći otpad u balama, zajedno s novonastalim obrađuje kroz 5 godina. U slučaju skraćivanja roka, ili u slučaju da Fond za zaštitu okoliša ne preuzme 40% troškova zbrinjavanja, povećanje tog iznosa za građane bilo bi višestruko veće. 

E) Sporni ugovor odnosi se na sav otpad, odnosno na 100 000 t baliranog i 14 000 t godišnje novonastalog komunalnog otpada, sve do uspostave regionalnog centra za zbrinjavanje otpada. Uz ugovorenu cijenu od 1.284,00 kn/t i očekivanih 5 godina do početka rada centra za gospodarenje otpadom Piškornica, proizlazi da će se odredbe ugovora odnositi na približno 170 000 t, odnosno da će vrijednost ugovora iznositi 218 miliona kuna.

F) Navedeni iznos od 218 miliona kuna je ogroman, no ako na 180 miliona kuna javno objavljenog investicijskog ulaganja dodamo troškove radne snage, utroška energije, zbrinjavanja ostatka, obveza prema državi i svih ostalih troškova koji se pojavljuju u radu tvrtke, proizlazi da vlasnik postrojenja MBO svjesno ulazi u popriličan gubitak. Kome se to čini logičnim, realnim, istinitim?

G) Stvari međutim izgledaju drugačije ukoliko u razmatranje uzmemo da MBO postrojenje nije izgrađeno samo za varaždinski otpad već da je u Brezju niklo postrojenje za obradu otpada iz cijele županije, pa i šire, koje bi trebalo raditi na dulji rok. Posebno su stvari jasnije ako se u obzir uzmu izračuni u novinama iz kojih proizlazi da MBO u Brezju raspolaže kapacitetom kojim se balirani zajedno s novonastalim otpadom može riješiti u tri godine. Što bi na kraju dobili Grad Varaždin i Varkom? Nekakav regionalni MBO koji vodi tvrtka bez iskustva u zbrinjavanju komunalnog otpada, s prijavama i zabranama radi neadekvatnog spaljivanja opasnog otpada. Prema uglednom stručnjaku kojeg autori medijske kampanje koriste kako bi potkrijepili svoje tvrdnje, pa čak i u istom materijalu kojeg koriste selektivno, stoji da troškovi MBO postupka nikako ne bi smjeli prelaziti 60-75 eura po toni. Za raskid ugovora govore i činjenice da se pod krinkom hitnosti zaobišao postupak javne nabave. Izbjegnut je postupak pribavljanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i to za postrojenje locirano usred varaždinskog vodonosnika, mimo prostornog plana. Nije nevažna niti nedorečenost o postupanju s ostatkom koji ostaje nakon obrade i predviđen je za odlaganje. Nije li možda jedan od razloga za raskid i utvrđivanje ništetnosti ugovora, prisutna nedopuštena pobuda pri sklapanju, budući je T7 Grupa umjesto ugovorenog pokretnog izgradila stacionarno postrojenje za MBO obradu znatno većeg kapaciteta ili možda činjenica da T7 Grupa u trenutku sklapanja ugovora nije imala dozvolu za gospodarenjem otpadom. Dakako da nismo zaboravili zamjenu zemljišta koja je prethodila izgradnji i na kojoj je postrojenje, a koja je također predmet kaznenog postupka. No o svemu detaljno govore brojne i dobro utemeljene činjenice iz tužbe koja je podignuta od strane Grada. Možda je dobro i spomenuti da bi zbog MBO-a u Brezju dugoročno bila onemogućena ikakva pomisao na izgradnju u vrijeme potpisivanja ugovora, vrlo važnog i bombastično najavljivanog biotehnološkog parka. No to je posebna priča. Vjerojatno istinita činjenica koja govori o tome da je predmetno postrojenje moderno i tehnološki napredno, u kontekstu svega rečenoga ne utječe bitno na suštinu stvari.

O nama ovisi hoćemo li se umoriti slušajući bajke o MBO-u i dopustiti da aktualna vlast popusti pritiscima medija, ili će sljedeći zdrav razum ustrajati u iznalaženju povoljnijeg rješenja u kojem nema mjesta za takvo i na takav način izgrađeno postrojenje u Brezju.

Savjet za razvoj, komunalni sustav, urbanizam i ekologiju GO SDP Varaždin