Donesena odluka o održavanju Izvještajne konvencije GO SDP Varaždin

Aktualno 2. prosinca 2019

Na temelju članka 91. stavka 3. i 4. Statuta Socijaldemokratske partije Hrvatske od 10. ožujka 2018. godine, Gradski odbor Gradske organizacije SDP-a Varaždin na sjednici održanoj 9. listopada 2O19. godine, donio je Odluku o održavanju Izvještajne konvencije Gradske organizacije SDP-a Varaždin.

Izvještajna konvencija održat će se u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. s početkom u 19 sati u Park Boutique Hotelu (stari Graničar), Juraja Habdelića 6 u Varaždinu.

MATERIJALI ZA IZVJEŠTAJNU KONVENCIJU:

1. POZIV ZA KONVENCIJU GO SDP VARAŽDIN

2. IZJAVA O PRIHVAĆANJU ČLANA KONVENCIJE GO SDP VARAŽDIN

3. POSLOVNIK KONVENCIJE

4. PISMO ČLANOVIMA KONVENCIJE

5. ODLUKA O ODRŽAVANJU KONVENCIJE

6. PRAVILA O ORGANIZIRANJU GO SDP VARAŽDIN