U lokalnoj samoupravi

GRAD VARAŽDIN

Ister Bruno
Potredsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina

Bosilj Neven
Predsjednik Kluba Vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću

Križan Ljubica
Gradska vijećnica

Marsenić Gordana
Gradska vijećnica

Miroslav Marković
Gradski vijećnik

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Dubravka Biberdžić
Županijska vijećnica
Članica Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije

Luka Zrinski mag.oec.
Županijski vijećnik
Član Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije