Dokumenti

Dopuna Popisa članova koji su iskazali namjeru kandidiranje u organe GO SDP-a Varaždin
INFORMACIJE ZA BIRAČE I NAČIN IZBORA PREDSJEDNIKA ICE.docx
IZABRANI ČLANOVI GO SDP VARAŽDIN ZA ŽUPANIJSKU KONVENCIJU SDP VARAŽDINSKE ŽUPANIJE PREMA ODLUCI VIJEĆA ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA U IZBORNOM POSTUPKU, SA PODACIMA O BROJU DOBIVENIH GLASOVA.docx
Izmjena odluke o utvrđivanju i objavi valjanih kandidata za izbor predsjednika ice i čalnova ica organa Gradske organizacije SDP-a Varaždin.docx
IZMJENE ODLUKE o utvrđivanju i objavi valjanih kandidata za izbor predsjednika ice i čalnova ica organa Gradske organizacije SDP-a Varaždin.docx
Izviješća
NAPOMENA IZBORNE KOMISIJE O NAREDNIM IZBORNIM RADNJAMA.docx
OBAVIJEST IZBORNE KOMISIJE O DATUMU I MJESTU PONOVLJENIH IZBOR ZA PREDSJEDNIKA ICE 1. MJESNOG ODBORA 12.listopada.docx
Obrazac za kandidaturu (mjesni ogranak)
Obrazac za kandidaturu
Obrazac za prikupljanje potpisa podrške kandidatu
Odluka o imenovanju izborne komisije za provedbu redovitih izbora za predsjednika icu i članova ica organa GO SDP Varaždin
ODLUKA o izboru potpredsjednika Gradske organizacije SDP-a 2013.docx
ODLUKA o izboru članova gradskog odbora Gradske organizacije SDP-a Varaždin 2013.docx
ODLUKA o izboru članova Predsjedništva Gradske organizacije SDP-a 2013.docx
ODLUKA o izboru članova za Županijsku konvenciju SDP-a Varaždinske županije 2013.docx
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ZA ŽUPANIJSKU KONVENCIJU SDP-a VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ODLUKA o objavi rezultata izbora za predsjednika Gradske organizacije SDP-a Varaždin.doc
ODLUKA o objavi rezultata izbora za predsjednika ice mjesnog ogranka Gradske organizacije SDP-a Varaždin.doc
ODLUKA o objavi rezultata ponovljenih izbora za predsjednika ice 1. mjesnog ogranka Gradske organizacije SDP-a Varaždin.doc