Pripreme za proslavu 1. svibnja na Dravi

Najave 11. ožujka 2012

1. svibanj na Dravi

Organizacijski tim za proslavu 1. svibnja na Dravi temeljem odluke GO SDP Varaždin čine: Vjeran Radelić, Dražen Pavličević, Dražen Vincek, Dražen Veljanovski, Dražen Jagić, Damir Barabaš, Saša Grabarić, Dubravka Biberdžić, Marica Nagy, Nevenka Velagić, Danijela Benkus, Štefica Španić i Luka Zrinski.