Predavanje na temu: LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNI IZBORI: STANJE, RAZVOJ I PERSPEKTIVE

Najave 5. veljače 2013

U cilju što bolje pripreme i informiranja naših članova o nadolazećim lokalnim izborima Gradska organizacija SDP Varaždin u prostorijama 3. mjesnog odbora Varaždin, Zagrebačka 17, 12.02.2013.g. u 18.00 sati organizira predavanje na temu: LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNI IZBORI; STANJE, RAZVOJ I PERSPEKTIVE

 

Sadržaj teme obuhvaća:

1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava u Hrvatskoj – razvoj i stanje
2. Uvođenje neposrednog izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana
3. Regionalizam u Hrvatskoj
4. Novine u sustavu lokalne samouprave
5. Izborni zakon – što je novo u lokalnim izborima
6. Mjesna samouprava i funkcioniranje mjesnih odbora

Predavač: Ljubica Križan