Izvještajno-tematska konvencija gradske organizacije SDP Varaždin

Najave 9. travnja 2012

Gradska organizacija SDP Varaždin je sazvala izvještajno-tematsku konvenciju

Temeljem članka 65. Statuta SDP Hrvatske Gradski odbor Gradske organizacije SDP Varaždin na 16. sjednici

pod točkom 5. donio je   ODLUKU

o sazivanju Izvještajno-tematske konvencije.

Ova odluka sadrži datum, vrijeme, mjesto i temu konvencije, dnevni red i izvještaje te odluku o načinu izbora i broju članova konvencije.

Izvještajno-tematska  konvencija ˝Ususret lokalnim izborima 2013.˝ održat će se 03.05.2012. u 17.30 sati u Vatrogasnom domu u Varaždinu.

Na Konvenciji se bira radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, izborna komisija te podnose izvještaji o radu Predsjednika čiji sastavni dijelovi su izvještaji Foruma žena, Foruma seniora i Foruma mladih, te izvještaj Nadzornog odbora između dvije Konvencije. U tematskom dijelu govorit će gost iz SDP-a Hrvatske.

Sastavni dio Odluke o sazivanju Izvještajno-tematske konvencije Gradske organizacije SDP-a Varaždin je i odluka o ukupnom broju od 63 delegata koje čine:

a)     delegati po položaju (42):

– članovi Gradskog odbora, članovi Nadzornog odbora, Predsjedništvo, predsjednici mjesnih organizacija i ogranaka, članovi Županijskog odbora  iz grada Varaždina, vijećnici Gradskog vijeća grada Varaždina, vijećnici Županijske skupštine iz grada Varaždina, članovi Glavnog i Nadzornog odbora SDP-a Hrvatske, predsjednici Foruma žena, Foruma seniora i Foruma mladih

b)    delegati koji se biraju u mjesnim organizacijama i ograncima (21)

Temeljem odluke Glavnog odbora SDP-a Hrvatske od 17.03.2012. kriterij za izbor delegata na Izvještajno-tematsku konvenciju iz mjesnih organizacija i ogranaka je plaćanje članarine, a mjesne organizacije i ogranci birat će delegate kako slijedi: 1.MO – 2 delegata, 2.MO –  2 delegata, 3.MO –  3 delegata, 4.MO –  3 delegata, 5.MO –  2 delegata i 6.MO –  3 delegata, te MO Biškupec – 1 delegat, Kućani-Zbelava – 2 delegata, Poljana – 0 delegata ,(daju 1 gosta), Črnec – 0 delegata (daju 1 gosta), Jalkovec – 1 delegat, Hrašćica – 1 delegat i Gojanec – 1 delegat.

Na Izvještajno-tematskoj konvenciji tajnim glasovanjem birat će se i 14 delegata za Izbornu konvenciju SDP-a Hrvatske koja će se održati 16.06.2012., također po kriteriju plaćanja članarine.

Svi članovi Gradske organizacije SDP-a Varaždin koji zadovoljavaju kriterij mogu se sami kandidirati, a mogu ih kandidirati i mjesne organizacije i ogranci.

Prijedlog delegata za Izvještajno-tematsku konvenciju GO SDP-a Varaždin te prijedlog delegata za Izbornu konvenciju SDP-a Hrvatske treba biti dovršen do 20.04.2012.

Odlukom se utvrđuje i prijedlog dnevnog reda Konvencije:

Otvaranje Konvencije

Izbor radnih tijela Konvencije

a)     radno predsjedništvo (3 člana)

b)    verifikacijska komisija (3 člana)

c)     izborna komisija (3 člana)

Usvajanje Poslovnika o radu Konvencije

Usvajanje Odluke o organiziranju Konvencije

Izvještaj verifikacijske komisije

Ususret lokalnim izborima 2013 – tematsko izlaganje

Rasprava o temi Konvencije

Izvještaj Predsjednika GO SDP-a Varaždin o radu između dvije Konvencije

Izvještaj Nadzornog odbora GO SDP-a Varaždin

Rasprava  o izvještajima

Odlučivanje o izvještajima

Izbor delegata za izbornu Konvenciju SDP-a Hrvatske

Zatvaranje Konvencije

Na Konvenciju se mogu pozvati i gosti iz drugih stranaka i udruga, ali i zainteresirani članovi Stranke.

U Varaždinu, 30.03.2012.

Predsjednik GO SDP-a Varaždin mr.sc. Vjeran Radelić