Odluka Kandidacijske komisije GO SDFŽ o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura