Donesena Odluka o izboru predsjednika i podpredsjednika mjesnih ogranaka SDP-a na području Gradske organizacije SDP-a Varaždin

Aktualno 14. studenoga 2018

Na temelju članka 86. i 90. Statuta Socijaldemokratske partije Hrvatske od 10. ožujka 2018. godine i članka 7. Poslovnika o radu gradskog odbora od 28. rujna 2018. godine, Gradski odbor Gradske organizacije SDP-a Varaždin, na sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine, donio je odluku o Izboru predsjednika i podpredsjednika mjesnih ogranaka SDP-a na području Gradske organizacije SDP-a Varaždin.

Odluka o izborima za mjesne ogranke GO SDP VŽ 2018