Forum seniora održao tribinu o problematici u radu domova za stare i nemoćne osobe

Aktualno 4. listopada 2017

Forum seniora SDP-a Varaždin organizirao je u prostorijama 6. MO tribinu na kojoj se raspravljalo o aktualnoj problematici u radu domova za stare i nemoćne osobe.

Tribinu je vodila predsjednica Foruma seniora Nada Zadravec, a svoje su izlaganje okupljenima, među kojima su bili i predsjednik varaždinskog SDP-a Alen Kišić i predsjednik Foruma mladih i županijski vijećnik Luka Zrinski, iznijeli kompetentni sudionici: Milivoj Kolonić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe, Varaždin , Barbara Antolić Vupora – osnivateljica Doma SVETA ANA Babinec i   članica Savjeta za socijalnu skrb SDP-a Hrvatske te Siniša Ćesi iz Obiteljskog centra Varaždin.

Brojni zaključci

Nakon rasprave provedene sa sudionicima tribine, mahom ljudi starije životne dobi, pokazalo se korisnim iznijeti javnosti, a poglavito onima koji odlučuju u jedinicama lokalne-regionalne samouprave, nekoliko najvažnijih zaključaka:
– Prava u sustavu socijalne skrbi pokušati povećati za one koji su zaista u potrebi. To su minimalna zajamčena naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobne invalidnine te jednokratne novčane pomoći. Iznaći mogućnosti da se poboljšaju usluge smještaja i usluge pomoći i njege u kući.
– Kvalitetu života starijih i nemoćnih osoba, kada im je potrebna pomoć, potrebno je podizati kroz široku paletu usluga koje uključuju obitelj i lokalnu sredinu i to kroz sibsidijarnu i integrativnu ulogu države i lokalne samouprave u jačanju ponuditelja i to ustanova (bolnica i domova), a isto tako i izvaninstitucionalnih oblika skrbi (udomiteljstvo, obiteljski domovi, čuvani stanovi i drugo). U rješavanje ove problematike korisno je uključiti i civilne inicijative, jer znaju biti izuzetno korisne, uz mala ulaganja.
– Za poboljšanje uvjeta smještaja u domove i povećanje smještajnih kapaciteta potrebno je osigurati sredstva, prvenstveno povlačenjem iz europskih fondova. Osiguranje sredstava nužno je i za otvaranje specijaliziranih odjela unutar ustanova kao što su Alzhaimerova bolest i drugi oblici demencije.
Potrebno je voditi brigu i osigurati sredstva za stalne edukacije stručnog osoblja u domovima, što bi umnogome utjecalo na kvalitetu života starijih osoba unutar domova.

Nužno je usvojiti zakonsku regulativu kojom će se bolje i kvalitetnije urediti poslovanje domova, organizacija i sistematizacija radnih mjesta u domovima za starije i nemoćne osobe. U ovom trenutku, propisani koeficijenti vezani uz isplate i visinu plaća djelatnika, nisu stimulativni za ovaj zahtjevan i odgovoran posao.
Općenito, potrebno je u društvu poduzimati mjere usmjerene na podizanje općeg društvenog standarda. Time bi se smanjio pritisak za smještaj u domove, a  smanjile bi se i liste čekanja na smještaj u dom.

Potrebe domova potrebno je sagledati objektivnije

Potrebno je što objektivnije sagledati potrebe ustanova, kako u odnosu na decentralizirana sredstva koja se osiguravaju putem  resornog ministarstva i od strane osnivača, tako i putem preispitivanja cijena smještaja u domove i utvrđivanje tržišne cijene domova, ali vodeći brigu i o objektivnim platežnim mogućnostima korisnika ili budućih korisnika.
Smatramo da smo zaključcima ove tribine dali svoj skromni doprinos rješavanju ove vrlo važne problematike za osobe starije životne dobi.